Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

highheels26
2005 4683 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaszyszaak szyszaak
highheels26
4028 4d83
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
highheels26
3603 94ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
highheels26
2893 bd51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
highheels26
2877 3a6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
highheels26
2837 7a40
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
highheels26
9311 374f 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaszyszaak szyszaak
highheels26
5855 1b8c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamortal mortal
highheels26
8071 b7bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamortal mortal
highheels26
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viaduszyszalenstwo duszyszalenstwo
highheels26
8294 7e27
Reposted fromkakus kakus viaAirisha Airisha
highheels26
8193 ad2b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
highheels26
8186 7637 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
highheels26
0975 8ab2 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
highheels26
1799 5cdb 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
highheels26
9659 c390 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaskokwbok skokwbok
highheels26
4750 44d1
highheels26
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway vianieuciekaj nieuciekaj
highheels26
Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
highheels26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...